ALEXE Marius, CODUL MUNCII - DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005
Autor:
Tip: Doctrina

CODUL MUNCII - DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ

CODUL MUNCII - DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ

Consilier juridic MARIUS ALEXE

Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA"

1)

Introducere

Un deosebit interes a fost manifestat de destinatarii noului Cod al muncii faţă de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor acestuia referitoare la durata timpului de muncă. De asemenea, în literatura de specialitate recentă, reputaţi autori au acordat o atenţie deosebită analizei acestei instituţii de dreptul muncii.

Codul muncii conţine o secţiune specială referitoare la acest subiect, sediul principal al materiei fiind cuprins la articolul 108-116.

2)

Definiţie

Noţiunea de timp de muncă cunoaşte o definiţie legalăpotrivit căreia: "timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă."

După cum se poate observa, în definirea noţiunii de timp de muncă Codul se referă la timpul pe care salariatul "îl foloseşte" în scopul determinat de lege, şi anume acela al "îndeplinirii sarcinilor de muncă".

Credem că buna...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact