Curtea Europeana A Drepturilor Omului, Cauza Memishaj C. Albaniei

Articole
Publicare: Revista Romana de Executare Silita 3 din 2014
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Cauza Memishaj C. Albaniei

Cauza Memishaj C. Albaniei

Executarea hotărârilor pronunţate în materia conflictelor de muncă - cauza Memishaj c. Albaniei (hotărârea din 25 martie 2014) - comentariu de judecător Vasile Bozeşan

Prin Hotărârea din 25 martie 2014, pronunţată în cauza Memishaj c. Albaniei (cererea nr. 40430/08), Secţia a 4-a a Curţii Europene a Drepturilor Omului a constatat încălcarea art. 6 par. 1 şi art. 13 din Convenţie, precum şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, apreciind că deciziile instanţelor interne privind reîncadrarea reclamantului pe postul anterior şi plata drepturilor salariale nu au fost executate corespunzător, iar reclamantul a fost privat de posibilitatea unui remediu eficient.

CAUSE MEMISHAJ C. ALBANIE

L’execution des decisions prononcees en matiere de conflits de travail - cause Memishaj c. Albanie (decision du 25 mars 2014) - commentaire par juge Vasile Bozeşan

Par le jugement du 25 mars 2014 prononcee dans la cause Memishaj contre l’Albanie (la demande no. 40430/08), la...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact