Curtea de Apel CONSTANTA, Bursă de rezidenţiat. Calificarea acesteia drept cheltuială ocazionată de pregătirea profesională. Obligaţie de restituire. Anterioritatea actului adiţional de stabilire a obligaţiilor în legătură cu bursa faţă de contractul de muncă propriu zis. Lipsa nulităţii actului adiţional

Articole
Publicare: Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2020
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Bursă de rezidenţiat. Calificarea acesteia drept cheltuială ocazionată de pregătirea profesională. Obligaţie de restituire. Anterioritatea actului adiţional de stabilire a obligaţiilor în legătură cu bursa faţă de contractul de muncă propriu zis. Lipsa nulităţii actului adiţional

Bursă de rezidenţiat. Calificarea acesteia drept cheltuială ocazionată de pregătirea profesională. Obligaţie de restituire. Anterioritatea actului adiţional de stabilire a obligaţiilor în legătură cu bursa faţă de contractul de muncă propriu zis. Lipsa nulităţii actului adiţional

Residency scholarship. Its classification as a cost triggered by the professional training. Obligation to restitute. Priority of the addendum establishing the obligations in connection with the scholarship with respect to the employment contract itself. Lack of nullity of the addendum

Abstract

The scholarship received during the residency does not constitute a component of the salary, and it does not represent a consideration for the work done but expenses for professional training that are subject to restitution, in case of violation of the obligation assumed by the defendant to work at the claimant health unit with whom he/she concluded the individual employment contract for a number of years equal to the...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact