RANDJAK Cristina, Aspecte privind compensarea muncii suplimentare, a muncii în zilele de repaus săptămânal şi a muncii în zilele de sărbătoare legală

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2018
Autor:
Tip: Doctrina

Aspecte privind compensarea muncii suplimentare, a muncii în zilele de repaus săptămânal şi a muncii în zilele de sărbătoare legală

Aspecte privind compensarea muncii suplimentare, a muncii în zilele de repaus săptămânal şi a muncii în zilele de sărbătoare legală

Cristina RANDJAK

Avocat senior coordonator

bpv Grigorescu Stefanică

ABSTRACT

Compensation of overtime, of work on week-ends and of work on legal holidays generates practical difficulties. Moreover, employers face situations when the employees perform overtime on week-ends, on legal holidays or on days which are at the same time on week-ends and on legal holidays. Our article aims at clarifying the manners to be observed by employers in order to compensate the employees’ work in these situations.

Keywords: overtime, work on week-ends, work on legal holidays, free time, addition to salary.

REZUMAT

Compensarea muncii suplimentare, a muncii în zilele de repaus săptămânal şi a muncii în zilele de sărbătoare legală creează uneori dificultăţi în practică. În plus, angajatorii se confruntă cu situaţii în care salariaţii prestează muncă suplimentară în zilele de repaus...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact