Curtea de Apel SUCEAVA, DUTU Adelina Oana, Angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudicii produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lui

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2019
Autori:
Tip: Jurisprudenta

Angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudicii produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lui

Angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudicii produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lui

Selecţie realizată de lect. univ. dr. Adelina Oana DUŢU

C. muncii, art. 254, art. 273

Potrivit dispoziţiilor art. 254 C. muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

Aşadar, răspunderea patrimonială este una reparatorie, salariatul care a produs o pagubă angajatorului fiind obligat să acopere acel prejudiciu, reîntregind patrimoniul afectat.

În legătură cu pretinsul cuantum nejustificat al despăgubirilor solicitate de reclamantă, reţine Curtea următoarele:

Producerea unei pagube în patrimoniul angajatorului de către un salariat al său este de esenţa răspunderii patrimoniale. Inexistenţa prejudiciului sau imposibilitatea dovedirii lui conduce la exonerarea de răspundere a celui în cauză. Prejudiciul trebuie să fie real...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact