ARBANAS Petrica, Activarea clauzei de confidenţialitate. Condiţii

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2014
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Activarea clauzei de confidenţialitate. Condiţii

Activarea clauzei de confidenţialitate. Condiţii

Selecţie şi comentariu de judecător Petrică ARBĂNAŞ

Codul muncii, art. 26, art. 38

Potrivit art. 26 alin. (1) C. muncii, "prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă".

Între părţile în proces au existat raporturi juridice de muncă, decurgând din contractul înregistrat sub nr. 10590 din 12 februarie 2009 şi actul adiţional încheiat la 30 septembrie 2009.

În respectivul contract era prevăzută la lit. M pct. 2 lit. c), obligaţia de fidelitate a salariatului, prin care salariatul se obliga să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le deţine sau le va deţine ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor asumate, sub...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact