Număr de înregistrare Camera Deputatilor 147/2024/2024 - Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 14 mai ca Ziua Solidaritatii si Prieteniei dintre Romania si Statul Israel

Proiecte legislative
Stare:  Ieşit din vigoare
Aplicant:
Dată primirii: 18 Martie 2024
Dată emiterii: 10 Aprilie 2024

Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 14 mai ca Ziua Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel

Informaţii de la Camera Deputaţilor despre acest proiect

Nr. înregistrare:
- Camera Deputaţilor:147/2024
- Senat:L136/2024vezi acest proiect la Senat
- BPI:182/12-03-2024
Procedura legislativă:cf. Constitutiei revizuita în 2003
Tip iniţiativa:Proiect de Lege
Procedura de urgenţă:nu
Stadiu:Lege 86/2024
Iniţiator:2 deputati, din care:
- Minoritati:Ganţ Ovidiu Victor, Vexler Silviu
Consultaţi:
Adresa iniţiatorului
Expunerea de motive
Avizul Consiliului Economic şi Social
Avizul Consiliului Legislativ
Punctul de vedere al Guvernului
Adresa Senatului

Derularea procedurii legislative

DataActiunea
13-feb-2024Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b60

expunerea de motive la iniţiativa legislativă

forma iniţiatorului

adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere

SE
- procedură de urgenţă solicitată de iniţiator

SE
19-feb-2024trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social

SE
trim...