Legea 68/1993 privind garantarea in plata a salariului minim

M.Of. 246

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 15 Octombrie 1993a.
Legea 68/1993 privind garantarea in plata a salariului minim
Dată act: 11-oct-1993
Emitent: Parlamentul
EMITENT : PARLAMENTUL ROMANIEI
aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 15 octombrie 1993
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ART. 1
(1)Persoanele juridice si fizice care angajeaza personal salariat cu contract de munca sint obligate sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara.
(2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica in cazul cind salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa-si desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia.
(3)In cazul salariatului angajat cu o fractiune de norma, se garanteaza in plata un salariu egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara, corespunzator fractiunii de norma.
ART. 2
(1)Ministerul Muncii si Protectiei Sociale efctueaza controlul in unitati privind modul de respectare a prevederilor prezentei legi.
(2)Nerespectarea dispozitiilor art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 50.000 lei si 200.000 lei.
(3)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele cu atributii de control din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si din directiile teritoriale pentru munca si protectie sociala.
(4)Dispozitiile privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
ART. 3
Litigiile generate de neacordarea drepturilor prevazute de prezenta lege salariatilor constituie litigii de munca si se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
-****-
p.PRESEDINTELE SENATULUI
EUGEN DIJMARESCU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
RADU BERCEANU