Art. 2. - Legea 590/2003 privind tratatele

M.Of. 23

În vigoare
Versiune de la: 12 Ianuarie 2004
Art. 2
(1)România, Guvernul României, precum şi ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, pentru care această atribuţie este expres prevăzută de legislaţia în vigoare, pot încheia tratate la nivel de stat, tratate la nivel guvernamental, respectiv tratate la nivel departamental.
(2)Tratatele prevăzute la alin. (1) se încheie cu respectarea principiilor fundamentale şi a celorlalte norme imperative ale dreptului internaţional, a dreptului comunitar, a normelor cutumiare internaţionale, a Constituţiei României, în conformitate cu prevederile prezentei legi.