Art. 11. - Legea 590/2003 privind tratatele

M.Of. 23

În vigoare
Versiune de la: 12 Ianuarie 2004
Art. 11
(1)Pe toată durata negocierilor, ori de câte ori se va considera necesar, elementele de mandat şi variantele de acţiune ale părţii române pentru negocierea tratatelor la nivel de stat, la nivel guvernamental şi, respectiv, la nivel departamental vor putea fi modificate numai prin memorandum iniţiat, avizat şi aprobat de aceleaşi instituţii implicate în procedura aprobării iniţierii negocierilor.
(2)Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte schimbarea şefului delegaţiei.