Legea 358/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 1083

În vigoare
Versiune de la: 29 Noiembrie 2023
Legea 358/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Dată act: 28-nov-2023
Emitent: Parlamentul
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42 din 24 mai 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 mai 2023, cu următoarea modificare:
- La articolul I punctul 44, alineatul (2) al articolului 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2)La prima şedinţă a părţilor se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial pe care angajatorul sau organizaţia patronală le va pune la dispoziţia părţii sindicale şi/sau a reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor, precum şi data până la care urmează să îndeplinească această obligaţie."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1083 din data de 29 noiembrie 2023