Hotararea 96/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022

M.Of. 65

În vigoare
Versiune de la: 21 Ianuarie 2022
Hotararea 96/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022
Dată act: 19-ian-2022
Emitent: Guvernul
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 139 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 2 decembrie 2022 se stabileşte ca zi liberă.
(2)Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2022 potrivit planificărilor stabilite.
(3)Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.
Art. 2
Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.
Art. 3
Prevederile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în ziua de 2 decembrie 2022 şi nici participanţilor în aceste procese.
Art. 4
(1)În ziua de 2 decembrie 2022, prin centrala Ministerului Finanţelor se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.
(2)Operaţiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăţi unităţilor Trezoreriei Statului în data de 29 noiembrie 2022 se înregistrează în contabilitatea acestor unităţi cu aceeaşi dată.
(3)Operaţiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăţi unităţilor Trezoreriei Statului în data de 2 decembrie 2022 se înregistrează în contabilitatea acestor unităţi cu data de 5 decembrie 2022.
(4)Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate la unităţile Trezoreriei Statului în data de 29 noiembrie 2022 se întocmesc de acestea cu data de 2 decembrie 2022.
(5)Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate la unităţile Trezoreriei Statului cu data de 2 decembrie 2022 se întocmesc de acestea cu data de 5 decembrie 2022.
(6)Dobânzile calculate la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligaţia acordării de dobânzi, aferente lunii noiembrie 2022, se înregistrează de unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare cu data de 2 decembrie 2022.
(7)Prin ordin al ministrului finanţelor se poate stabili şi desfăşurarea altor operaţiuni prin Trezoreria Statului.
Art. 5
Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care în data de 2 decembrie 2022 au scadenţă la obligaţiile de plată aferente convenţiilor de împrumuturi din venituri din privatizare, potrivit scadenţarelor de plată anexate acestora la convenţiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente înaintea acestei date.
-****-

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanţelor,

Adrian Câciu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 65 din data de 21 ianuarie 2022