Hotararea 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

M.Of. 877

În vigoare
Versiune de la: 1 Noiembrie 2023a.
Hotararea 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
Dată act: 28-sept-2023
Emitent: Guvernul
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră.
Art. 2
[textul din Art. 2 a fost abrogat la 01-nov-2023 de Art. 3, litera C. din Ordonanta urgenta 93/2023]
Art. 3
La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, se abrogă.
-****-

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marian Neacşu

p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Mădălin-Cristian Vasilcoiu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,

Lucian-Ioan Rus,

secretar de stat

Ministrul finanţelor,

Marcel-Ioan Boloş

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 877 din data de 28 septembrie 2023