Art. 1. - Hotararea 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

M.Of. 877

În vigoare
Versiune de la: 1 Noiembrie 2023
Art. 1
Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră.