Art. 1. - Decretul 1529/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

M.Of. 1083

În vigoare
Versiune de la: 29 Noiembrie 2023
Articol unic
Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.