§ 18. - Decizia 62/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 740

În vigoare
Versiune de la: 11 August 2023
12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că ceea ce critică autorul excepţiei nu priveşte conţinutul art. 134 alin. (3) din Legea nr. 53/2003per se, ci faptul că angajatorul ar putea să aplice în mod discreţionar aceste dispoziţii legale, astfel încât să se depăşească durata normală a zilei de lucru de 8 ore.