§ 9. - Decizia 1606/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 82

În vigoare
Versiune de la: 1 Februarie 2011
Prin Încheierea din 6 mai 2010, pronunţată în Dosarul nr. 2.392/288/2009, Tribunalul Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Tepromex" - S.R.L. Râmnicu Vâlcea într-o cauză având ca obiect recursul formulat împotriva unei sentinţe prin care a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzute de art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.