§ 28. - Decizia 1606/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 82

În vigoare
Versiune de la: 1 Februarie 2011
Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei menţionate îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă.