§ 23. - Decizia 1606/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 82

În vigoare
Versiune de la: 1 Februarie 2011
Autorul excepţiei susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 41 alin. (1) referitor la dreptul la muncă şi ale art. 135 alin. (2) lit. a) ce instituie obligaţia statului de a asigura libertatea comerţului.