§ 10. - Decizia 1606/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M.Of. 82

În vigoare
Versiune de la: 1 Februarie 2011
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că încheierea unui contract individual de muncă înainte de începerea raporturilor de muncă nu are nicio relevanţă din perspectiva faptului că, după încheierea acestuia, fie angajatul nu se mai prezintă la muncă, fie angajatorul alege să nu îl mai primească la muncă. Totodată, textul art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sancţionează în mod nejustificat de aspru o ipoteză dificil de probat, şi anume neîncheierea contractului individual de muncă în condiţiile în care "negativul nu poate fi probat". Un astfel de text legal dă naştere la abuzuri şi interpretări în constatare.