Capitolul iii - Reguli speciale de procedură - Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE

M.Of. 345

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
CAPITOLUL III:Reguli speciale de procedură
Art. 270
Cauzele prevăzute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi de timbrul judiciar.
Art. 271
(1)Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă.
(2)Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.
(21)Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii.
(22)Hotărârile instanţei de fond sunt supuse numai apelului.

(3)Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.
Art. 272
Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.
Art. 273
Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, instanţa fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.
Art. 274
Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.
Art. 275
Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.