Sentinta nr. RJ g89ed475g/2022 din 30-mar-2022, Tribunalul Dambovita, actiune in constatare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 30 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBDBO:2022:001.######

DOSAR NR. ####/120/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA - SECŢIA I CIVILĂ

Complet specializat în soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale

Sentinţa civilă nr. ###

Şedinţa publică din data de 30.03.2022

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ##### ######### ######

Asistent judiciar: ###### ############

Asistent judiciar: ###### ######

Grefier: #### #####

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile formulată de reclamanţii ###### #####, CNP #############, ####### ######, CNP ############# şi ####### #####, CNP #############, cu domiciliul ales la Cabinet de avocat ######## ########, din Târgovişte, Calea Domnească, nr.234, #####, ####, #####, judeţul Dâmboviţa în contradictoriu cu pârâta C.N.###### S.A.-Filiala Uzina Mecanică ####, cu sediul în ###### ###.C________, Şos.Ploieşti-Târgovişte, DN 72, km 33+145, ####### #########, având ca obiect litigiu de muncă – acţiune în...