Sentinta nr. RJ g87g9e796/2024 din 05-feb-2024, Tribunalul Salaj, amenda pentru neexecutarea hotararii judecatoresti (art.24 din Legea nr.554/2004 ) (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 5 Februarie 2024

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBSLJ:2024:004.######

R O M Â N I A

########## ##### – Secţia civilă

DOSAR NR. ##/84/2024

Operator de date cu caracter personal 2516

SENTINŢA CIVILĂ NR.##/C

Şedinţa Camerei de consiliu din data de 5 februarie 2024

Instanţa este constituită din:

Preşedinte: ########## ######

Grefier: #### ###

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, potrivit dispoziţiilor art. 231 alin. (4) Cod de procedură civilă, art. 122 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

Pe rol se află cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ##### ######### (PREŞEDINTE AL ASOCIAŢIEI „PRO A_____"), cu domiciliul în ########## #####, str. #######, nr. 8, ### ###, ### #, ### #, judeţul #####, CNP #############, în contradictoriu cu pârâtele: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR, cu sediul în Bucureşti,...