Sentinta nr. RJ g869d7dg4/2023 din 10-apr-2023, Judecatoria Baia Mare, cerere necontencioasa (Minori si familie)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 10 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Cod ECLI ECLI:RO:JDBMR:2023:001.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MARAMUREŞ

JUDECĂTORIA #### ####

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. #####/182/2020/a26 Cod operator 4193

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţa Camerei de consiliu din 10 aprilie 2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ######## Meşco

Grefier ######## #### #####

Pe rol fiind judecarea cauzei minori şi familie privind pe petentul ####### ####-###### pentru ####### ########## ###### , având ca obiect cerere necontencioasă.

În temeiul art. 231 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa înregistrează şedinţa de judecată.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă petentul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, instanţa reţine cauza în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe...