Sentinta nr. RJ g86932687/2023 din 18-apr-2023, Judecatoria Slobozia, contestatie la executare (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 18 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Persoană fizică

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDSLO:2023:001.######

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SLOBOZIA JUDEŢUL ########

Slobozia, ### ########## ### ##, ####### ################## ## #### ## ######## ######## ############### ######## ####### #### ## ######## ################# ##. ####/312/2022

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 18.04.2023

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE : ####### #####

GREFIER : #### #####

Pe rol pronunţarea în cauza civilă privind pe contestatorii #### ########-###### şi ############ ###### în contradictoriu cu intimata ######, TUFLER şi ASOCIAŢII SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI, având ca obiect contestaţie la executare şi suspendare executare silită.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 30.03.2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi dată, care face parte integrantă din prezenta când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul disp. art. 396 alin. 1...