Sentinta nr. RJ g8692g248/2023 din 18-apr-2023, Tribunalul Alba, actiune in constatare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 18 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială, Casă de pensii, Societate comercială, Societate comercială, Societate comercială, Societate comercială, Societate comercială, Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBALB:2023:011.######

Dosar nr. ####/107/2022

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA I CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 18 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### ###########

Asistent judiciar ####### #### ####

Asistent judiciar ##### ######## ####

Grefier ###-##### ####

Pe rol se află pronunţarea asupra cauzei Litigii de muncă privind pe reclamantul ##### ##### în contradictoriu cu pârâţii SC ######## SA în calitate de continuator în drepturi al I.A.C.M. ####, devenit ulterior Trustul de Construcţii ####, #### Judeţeană de Pensii #### pentru societăţile radiate - SC ############ ######### ####### SRL Tg. Mureş şi SC ##### SRL Borsec, SC ###### SRL Miercurea ####, SC ###### ######## SRL Aiud, SC ##### #### SRL Aiud, SC ##### SA Miraslău, SC ##### ####### SRL Aiud...