Sentinta nr. RJ eede7593d/2022 din 18-mar-2022, Tribunalul Sibiu, suspendare executare act administrativ (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 18 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Societate comercială, Societate comercială vs Persoană fizică, Persoană fizică, Agentia Domeniilor Statului

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBSIB:2022:038.######

Dosar nr. ####/85/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL SIBIU

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA Nr. ###/2022

Şedinţa publică de la 18 Martie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### ######### #######

Grefier ######-########## ########

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea cauzei C_________ administrativ şi fiscal privind pe reclamant SOC. ######## ############# S.R.L., reclamant SOC. ######## ## S.R.L. şi pe pârât AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI, pârât ####### ##### ###### - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, pârât ###### ###### ########## - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, având ca obiect suspendare executare act administrativ.

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 04.03.2022, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

TRIBUNALUL,

Constată...