Sentinta nr. RJ ee4g69g89/2022 din 16-feb-2022, Judecatoria Brasov, contestatie la executare (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 16 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs IFN

Cod ECLI ECLI:RO:JDBRV:2022:001.######

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ######

Dosar civil nr.#####/197/2021

SENTINŢA CIVILĂ NR.####

Şedinţa publică din data de 16.02.2022

PREŞEDINTE: ###### ###### - judecător

GREFIER: ##### ########

Pentru azi fiind amânată pronunţarea în cauza civilă de faţă, care s-a dezbătut în fond şedinţa publică din data de 01.02.2022, când văzând concluziile contestatorului, conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din respectiva zi, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare, în temeiul art.396 pct.(1) Noul Cod Procedură Civilă a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 16.02.2022.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa faţă de actele şi lucrările de la dosar a pronunţat prezenta sentinţă civilă.

JUDECĂTORIA

Prin cererea înregistrată pe rolul...