Sentinta nr. RJ ee3dg899d/2023 din 05-apr-2023, Judecatoria Craiova, validare poprire (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 5 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Societate de leasing vs Societate comercială, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDCRV:2023:028.######

Dosar nr. ####/215/2022

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA #######

SECŢIA I CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 05 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE - #####-###### ######

Grefier - ######## ####

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petent SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI ##### ŞI ########, creditor ## ####### ############ ### SA, debitor ####### ####### ######## şi pe terţ poprit ##### ##### SRL, având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat ###### #### pentru terţul poprit, lipsă fiind petenta, creditoarea şi debitoarea.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosarul cauzei, au fost înaintate relaţiile solicitate, după care,

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat, probe de administrat şi excepţii de invocat, fiind...