Sentinta nr. RJ ee3d73984/2023 din 18-apr-2023, Tribunalul Buzau, anulare act (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 18 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Inspectorat scolar

Cod ECLI ECLI:RO:TBBZU:2023:001.######

Dosar nr. ####/114/2022

R O M Â N I A

TRIBUNALUL #####

SECŢIA I CIVILĂ

COMPLET SPECIALIZAT ÎN LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 18 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### ###

Asistent judiciar ###### #### ###### ######

Asistent judiciar ###### ###### ####

Grefier ###### - ####### #####

Pe rol se află judecarea cererii formulată de către reclamantul ####### ######### ######### cu domiciliul în #####, str. Sporturilor, ## ##, ## #, Jud #####, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR ######## #####, cu sediul în #####, ### ######### ############ ## ##, Jud #####, având ca obiect „anulare act".

Dezbaterile au avut loc în şedinţă publică din data de 03.04.2023 când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa având nevoie de timp pentru a studia...