Sentinta nr. RJ ee349dg82/2023 din 08-mar-2023, Tribunalul Bacau, litigiu privind functionarii publici statutari (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 8 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică vs Minister, Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBBAC:2023:010.######

Dosar nr. ####/110/2020

Operator de date cu caracter personal nr. 7248

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACĂU

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 08 ###### 2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ######## ####### ########

Grefier ##### ###### #####

Pe rol judecarea cauzei C_________ administrativ şi fiscal privind pe reclamant #### ######## CU D__.#### LA AV.##### ########, reclamant #### ######## şi pe pârât MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, pârât INSPECTORATUL ####### AL POLIŢIEI ######, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici statutari .

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat prin mijloace tehnice audio potrivit art. 231C.pr.civ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentantul convenţional al reclamantului, avocat ##### ########, lipsă fiind părţile.

Nemaifiind cereri de formulat,...