Sentinta nr. RJ ded9g2g47/2024 din 05-feb-2024, Judecatoria Bucuresti Sectorul 3, ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1013 CPC s.u. (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 5 Februarie 2024

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:JDS3B:2024:001.######

Dosar nr. #####/301/2023

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 3 BUCUREŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţapublică de la 05 ######### 2024

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ##### #####-######

Grefier: ######## #######

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe creditoarea ###### #### ############ SRL şi pe debitoarea ##### ######## SRL, având ca obiect ordonanţă de plată - OUG ######## # art.1014 C__ ş.u. _____,60.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la ordine, au lipsit părţile.

Instanţa, în temeiul art. 121 alin. 5 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor, lasă dosarul la a doua strigare, având în vedere lipsa părţilor.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare, au lipsit părţile.

Procedura de citare nu este legal îndeplinită cu debitoarea.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că, este lipsă de procedură cu debitoarea...