Sentinta nr. RJ 98397gg7d/2022 din 21-mar-2022, Tribunalul Gorj, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 21 Martie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Spital

Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2022:010.######

Cod operator #########

Dosar nr. ####/95/2020

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. ###

Şedinţa publică de la 21 martie 2022

Completul compus din:

Preşedinte : ###### ####

Asistent judiciar : ###### ######

Asistent judiciar : ######## #########

Grefier : ###### #####

Pe rol se află cauza privind cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul ##### ######, în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu ###, având ca obiect drepturi băneşti – spor confidenţialitate 15%.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Din oficiu, instanţa invocă dispoziţiile art. 416 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă privind perimarea de drept şi reţine cauza spre deliberare şi pronunţare cu privire la incidenţa dispoziţiilor legale invocate.

INSTANŢA