Sentinta nr. RJ 98244e42e/2022 din 03-feb-2022, Tribunalul Vaslui, litigiu privind functionarii publici statutari (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 3 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Societate comercială vs Administratia Nationala a Penitenciarelor

Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBVAS:2022:009.######

Dosar nr. ###/89/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ##/CA/2022

Şedinţa publică de la 03 Februarie 2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ######## #######

Grefier ####### ######

Pe rol, la ordine fiind, pronunţarea asupra cauzei civile, materia juridică - C_________ administrativ şi fiscal, privind pe reclamant FEDERAŢIA POLIŢIŞTILOR DE PENITENCIARE, în numele şi pentru membrii de sindicat afiliat federaţiei ######## ########,#### #########, #### ######-######, ######### #######-######, ############ #######, ###### ######-######, ###### #######, ####### ######, ####### ######-######, ##### ######-####, #######...