Sentinta nr. RJ 867d2d9d4/2023 din 23-mar-2023, Tribunalul Suceava, litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 23 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBSVA:2023:013.######

Dosar nr. ####/86/2022 - litigiu privind funcţionarii publici-

-anulare act administrativ-

-drepturi băneşti-

- suspendare executare act administrativ-

R O M Â N I A

TRIBUNALUL SUCEAVA

SECŢIA DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA NR. ###

Şedinţa publică din 23 martie 2022

Preşedinte : ###### ########

Grefier : ########## #######

Pe rol, judecarea acţiunii având ca obiect „litigiu privind funcţionarii publici", „anulare act administrativ", „drepturi băneşti" şi „suspendare executare act administrativ" formulată de reclamanta ####### ######## în contradictoriu cu pârâta #### de Asigurări de ######## Suceava.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, de grefierul de şedinţă, după care:

Constatând probatoriul epuizat şi cererea în stare de judecată, instanţa rămâne în pronunţare cu privire la soluţionarea acesteia.

După deliberare,