Sentinta nr. RJ 867285663/2023 din 11-apr-2023, Judecatoria Suceava, fond funciar (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 11 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Comisie Fond Funciar, Comisie, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDSVA:2023:005.######

Dosar nr. ####/314/2022

- fond funciar -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SUCEAVA

SECŢIA CIVILĂ

Senţinţa civilă: nr. 1817

Şedinţa publică din data de 11 Aprilie 2023

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ###### ####### #####

Grefier: ######### ######## ######

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cauzei civile având ca obiect „fond funciar" formulată de formulată de reclamanta ######### ( ##### ####) ####, în contradictoriu cu pârâţii ####### LOCALĂ DE FOND FUNCIAR SUCEAVA-- PRIN REPREZ.LEGAL, ####### JUDEŢEANĂ SUCEAVA-- PRIN REPREZ.LEGAL, ######### ########, ######### ########, ####### ###########, ######### ####, ######### #######, ######### #####, ##### #####.

Cauza s-a judecat în şedinţa publică din data de 28.03.2023, dezbaterile fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată,...