Sentinta nr. RJ 8645732gg/2023 din 16-mar-2023, Tribunalul Dambovita, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 16 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială, Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBDBO:2023:001.######

Dosar nr. ####/120/2022 fond

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ######### – SECŢIA I CIVILĂ

Complet specializat în soluţionarea conflictelor de muncă şi asigurări sociale

SENTINŢA CIVILĂ NR:###

Şedinţa publică din data de 16.03.2023

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ##### #######

Asistent judiciar: ###### ############

Asistent judiciar: ###### ######

Grefier: ########## ######

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „litigiu de muncă –drepturi băneşti", formulată de Sindicatul #######, cu sediul în Târgovişte, ###### ####### ####### #####, ####### #########, în numele şi pentru membrul de sindicat-reclamanta ########## ########, cu domiciliul în ###### ####, sat ########, Starda Inv. ### ########, nr. 242 bis, având CNP##############, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Sindicatului #######, în contradictoriu cu pârâta Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte,...