Sentinta nr. RJ 727e54g79/2023 din 11-apr-2023, Judecatoria Turda, partaj judiciar (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 11 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Bancă, Bancă, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDTUR:2023:022.######

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA #####

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa regulamentului U.E. nr. 679/2016

Dosar nr. ####/328/2020

SENTINŢA CIVILĂ NR. ####/2023

Şedinţapublică din data de 11 aprilie 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE – ###### ##### #####

GREFIER – ####### #####

Pe rol fiind stabilit termen pentru pronunţare în cauza civilă privind pe reclamantul ####### #### #### şi pe pârâţii ######## ####### ######, BRD - ###### ####### ######## S.A. şi BRD - ###### ####### ######## S.A. - PRIN AGENŢIA #####, având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în cauză, se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 10 februarie 2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte...