Sentinta nr. RJ 727278g6g/2023 din 25-apr-2023, Tribunalul Cluj, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 25 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Sindicat vs Persoană fizică, Minister

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa regulamentului U.E. nr. 679/2016

Cod ECLI ECLI:RO:TBCLJ:2023:019.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA MIXTĂ DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr. ####/117/2022

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 25 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### ######### #######

Asistent judiciar ###### #### ####

Asistent judiciar ###### ####

Grefier ####### #######

Pe rol fiind pronunţarea hotărârii asupra cererii de chemare în judecată formulate de reclamantul ########## ######## SANITAS #### în contradictoriu cu pârâţii INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. ### #########, ########## SĂNĂTĂŢII, având ca obiect drepturi băneşti.

Se constată că dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din 10 Aprilie 2023, fiind consemnate în Încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când...