Sentinta nr. RJ 72724g457/2023 din 19-apr-2023, Tribunalul Bucuresti, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 19 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2023:006.######

Dosar nr. #####/3/2022

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 19 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### #### #######

Asistent judiciar ######## ######

Asistent judiciar ###### ######## #####

Grefier ###### ####### #########

Pe rol judecarea cauzei formulată de reclamanta ##### ###### în contradictoriu cu pârâta SC ######## SRL, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la ordine, au răspuns reclamanta reprezentată de avocat cu împuternicire avocaţială la dosar, precum şi pârâta reprezentată de avocat care depune împuternicire avocaţială.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează obiectul cauzei, stadiul în care se află judecata şi modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare.