Sentinta nr. RJ 72724d7ed/2023 din 13-apr-2023, Tribunalul Bucuresti, actiune in raspundere patrimoniala (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 13 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

ECLI:RO:TBBUC:2023:006.######

DOSAR NR. #####/3/2022

#######

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VIII - A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA NR. ####

Şedinţă publică din: 13.04.2023

Tribunalul constituit din:

Preşedinte: ####### #### #######

Asistent Judiciar: ######## #########

Asistent Judiciar: #### ###### ########

Grefier: ####### ####### ########

Pe rol soluţionarea cererii formulată de reclamanta ######## ###### SRL în contradictoriu cu pârâtul #### ######## ########, având ca obiect acţiune în răspundere patrimonială.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din 15.03.2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art. 396 din Codul de procedură civilă, sens în care, a amânat pronunţarea pentru data de 30.03.2023 şi ulterior la data de 13.04.2023 când a hotărât următoarele: