Sentinta nr. RJ 7247ed444/2024 din 12-feb-2024, Judecatoria Focsani, tutela (Minori si familie)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 12 Februarie 2024

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:JDFOC:2024:002.######

Dosar nr. #####/231/2023

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA #######

SECTIA CIVILA

Sentinţa civilă nr. ####

Şedinţapublică din data de 12 ######### 2024

Completul constituit din:

P_________: ####### #### #######

Grefier: ##### ####### #####

Ministerul ###### a fost reprezentat de ######## ##### ###### din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria #######

Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei cu minori şi familie formulată de reclamanta ##### (fostă #####) ### #####, CNP #############, cu domiciliul în #### ######, sat Şindrilari, ##### ####### în contradictoriu cu pârâta ##### ########, CNP #############, cu domiciliul în #### ######, sat Şindrilari, ##### #######, având ca obiect tutelă.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 30.01.2024, note care au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa în vederea deliberării, a amânat pronunţarea cauzei...