Sentinta nr. RJ 723646766/2023 din 16-mar-2023, Tribunalul Satu Mare, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 16 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Persoană fizică, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Persoană fizică, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant, Sindicat Invatamant vs Institutie de Invatamant

document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBSTM:2023:010.######

Cod operator: _____

R O M Â N I A

########## SATU ####

SECŢIA I CIVILĂ

Dosar nr. ####/83/2022

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ###/LMA

Şedinţapublică din data de 16 ###### 2023

Instanţa constituită din:

Preşedinte ####### ####

Asistent judiciar ######## M__

Asistent judiciar ###### ######## ###

Grefier ###### ##### ####

Pe rol se află judecarea litigiului de muncă privind pe reclamantul ########## ############## ############## SATU ####, având ### ########, cu sediul în Satu ####,...