Sentinta nr. RJ 6256494e4/2023 din 07-mar-2023, Judecatoria Cluj Napoca, plangere contraventionala (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 7 Martie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs ITM

Cod ECLI ECLI:RO:JDCLJ:2023:001.######

Dosar nr. #####/211/2022

Prezentul document se află sub incidenţa Regulamentului U.E. nr. 2016/679

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ####-######

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa Civilă NR. ####/2023

Şedinţapublică de la 07 ###### 2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ###### #####

GREFIER #### ###

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenta ####### SRL şi pe intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ####, având ca obiect plângere contravenţională IS ______.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că mersul dezbaterilor a avut loc la data de 28 februarie 2023, fiind consemnat în încheierea de şedinţă care face parte din prezenta hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea pentru 07 martie 2023, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ####-###### la data de 28.10.2022 petenta ####### S.R.L., a formulat, în...