Sentinta nr. RJ 623987859/2023 din 06-apr-2023, Judecatoria Buzau, anulare act (Civil)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 6 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:JDBUZ:2023:001.######

DOSAR NR. ####/200/2022

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ##### - SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ####/2023

Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 06.04.2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE - ###### ######

Grefier - ###### #####

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect anulare act, formulată de reclamantul ####### #######, cu domiciliul în #####, cart. ######### 1, ### # #, ### ##, judeţul #####, în contradictoriu cu pârâta CAR DUCTILCORD IFN, cu sediul în #####, #### ####### ########## ### ##, ####### #####.

########## judecătorească şi dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 22.03.2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la prezentul termen, dată la care,

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe...