Sentinta nr. RJ 6232e69dg/2023 din 03-mai-2023, Tribunalul Bucuresti, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 3 Mai 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Casă de pensii

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2023:006.######

Dosar nr. ####/3/2023

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţapublică de la 03 Mai 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE ####### #### #######

Asistent judiciar ######## ######

Asistent judiciar ###### ######## #####

Grefier ###### ####### #########

Pe rol judecarea cauzei Asigurări sociale privind pe reclamanta ###### ####### şi pe pârâta #### DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta prin av. ####-###### #####, cu împuternicire la fila 29 dosar, lipsă fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că este primul termen de judecată, acţiune scutită de taxă timbru, pârâta a depus cerere de amânare a cauzei, după care:

În temeiul art. 131 alin 1 C.pr.civrap. la art. 151-153 din legea...