Sentinta nr. RJ 4eg7945gd/2022 din 07-feb-2022, Tribunalul Dolj, contestatie decizie de sanctionare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 7 Februarie 2022

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2022:184.######

Dosar nr. ####/63/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL D___

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ nr. ###/2022

Şedinţapublică de la data de 07 Februarie 2022

Completul constituit din:

PREŞEDINTE -######### ####### #########

Asistent judiciar ####### ######## ##########

Asistent judiciar ####### #####

Grefier #########-###### ########

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă, privind cererea formulată de contestatoarea ####### ####, în contradictoriu cu intimata S.C. ##### ####### SRL, prin lichidator judiciar SIOMAX SPRL, având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat ###### ########, în baza împuternicirii avocaţiale numărul ______ din data de 17.02.2021, aflată la fila 18 a dosarului, pentru contestatoarea ####### #### – lipsă, lipsind intimata .

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de...