Sentinta nr. RJ 4ed68d993/2023 din 03-oct-2023, Curtea de Apel Timisoara, anulare act administrativ (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 3 Octombrie 2023

TEXT SPETĂ

Societate comercială vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2023:010.######

####### Operator 2928

Curtea de apel Timişoara

Secţia contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. ###/59/2023*

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ###

Şedinţa publică din data de 3 octombrie 2023

Preşedinte: ###### #####

Grefier: ##### ######

S-a luat în examinare – în baza Deciziei Înaltei ##### de Casaţie şi Justiţie nr. 3342/15.06.2023, prin care s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea acestei instanţe, în vederea pronunţării, acţiunea formulată de către reclamanta ####### ########## S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Biroul pentru Imigrări #####-#######, având ca obiect „anulare act administrativ - litigiu privind regimul străinilor".

Cererea este timbrată cu taxă judiciară în cuantum de 50 lei, în temeiul art. 16 lit. a din O.U.G. nr. 80/2013 (fila 27 dosar C.A.T.).

Procedura este legal îndeplinită, pronunţarea s-a făcut fără citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, văzând că...