Sentinta nr. RJ 4e3g25634/2023 din 05-apr-2023, Tribunalul Arad, litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 5 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Minister, Persoană fizică

ECLI:RO:TBARD:2023:016.######

#######

TRIBUNALUL #### Operator #########

Secţia a III-a C_________ administrativ şi fiscal,

litigii de muncă şi asigurări sociale

Dosar nr. ###/108/2023

SENTINŢA CIVILĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 5 aprilie 2023

Preşedinte: ####### ######## #######

Grefier: ##### ###### ######

S-a luat în examinare acţiunea formulată de reclamantul ###### ##### ########, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de ######## ####### ####, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul ###### ##### ########, personal, asistat de reprezentant convenţional, avocat #### ####### ######, din Baroul #### şi reprezentantul pârâtei Direcţia de ######## ####### ####, consilier juridic ##### ######, lipsă fiind reprezentantul pârâtului Ministerul Sănătăţii.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de...