Sentinta nr. RJ 4e397d5d5/2023 din 04-apr-2023, Tribunalul Cluj, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Sentinta din 4 Aprilie 2023

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa regulamentului U.E. nr. 679/2016

Cod ECLI ECLI:RO:TBCLJ:2023:019.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA MIXTĂ DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr. ####/117/2022

Sentinţa civilă Nr. ###/2023

Şedinţapublică de la 04 Aprilie 2023

Completul compus din:

PREŞEDINTE #####-####### ###

Asistent judiciar ######-######### ####

Asistent judiciar ###### #### ####

Grefier ###### #######

Pe rol se află judecarea cauzei de Litigii de muncă privind pe reclamantul ##### ###### în contradictoriu cu pârât ######### ####### ######### ######### ######## SRL), având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care se constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 22.03.2023, fiind consemnate în...